BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ - Thành lập công ty

Skip Navigation LinksTrang chủ > Sở hữu trí tuệ > Bảo hộ quyền tác giả

Thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Thanh Hóa

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn, trong vòng 6 tháng trước và sau ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ nhãn hiệu...