Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Thanh Hóa.

Skip Navigation LinksTrang chủ > Sở hữu trí tuệ > Bảo hộ quyền tác giả > Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Thanh Hóa.


Các bài viết Sở hữu trí tuệsite khác:

Thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Thanh Hóa

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn, trong vòng 6 tháng trước và sau ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ nhãn hiệu...